hyukie_light: (Default)

“Nỗi khổ của trí tuệ”
GS. TS. Nguyễn Đình Quang
Nguyên Thứ trưởng Bộ n hoá – Thông tin
(Sinh viên Việt Nam, ngày 4/8/2004)

 

Mỗi thanh niên phải tự chọn cho mình một thái độ sống. Khi tri thức đang được trả giá rẻ, lòng trung thực bị khủng hoảng và giáo dục đạo đức còn theo lối duy ý chí thì một trong những thái độ sống cần thiết của thanh niên trí thức là coi học là tự trọng.

 

Profile

hyukie_light: (Default)
hyukie_light

February 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios