hyukie_light: (Default)
Nói với thế hệ trẻ
(Trích bài nói chuyện của TS Lê Đăng Doanh với các cán bộ trẻ ở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương) 

TTCN - Tốt nghiệp đại học mới chỉ là cơ sở để mở đầu cuộc đời của người cán bộ nghiên cứu. Có bằng tiến sĩ cũng là bắt đầu con đường nghiên cứu khoa học.
 

Profile

hyukie_light: (Default)
hyukie_light

February 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios